Kunnen notulen van het bestuursorgaan worden opgesteld in een andere taal dan één van de nationale talen?

Editors/authors: Bart Bellen
Publisher: TRV
Date of publication: 1 juli 2010
Article on page(s): 10/4, p. 304-306
Other Articles
Close