Onrechtmatige bedingen in B2B relaties

Onrechtmatige bedingen in contracten tussen ondernemingen (Titel 3/1. Overeenkomsten gesloten tussen ondernemingen - Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht) 

Concept
Webinar-on-demand

On-demand webinar

Activate social media cookies to display embedded content.

De nieuwe regelgeving inzake onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten (Wet van 19 april 2019) is op 1 december 2020 in werking getreden en is intussen niet meer weg te denken uit de contractspraktijk.  

In het eerste deel van het webinar gaat Sofie De Pourcq, auteur van hét doctoraatschrift in de materie, in op het regelgevend kader. Zij besteedt hierbij aandacht aan het ruime toepassingsgebied van de wet en staat uitgebreid stil bij de bedingen die zijn opgenomen in de zogenaamde zwarte en grijze lijst. Uit die bespreking zal blijken dat de letterlijke toepassing van de wet soms tot ongewenste resultaten leidt. 

In het tweede deel van het webinar behandelen Milena Varga en Laurence Vanhyfte een aantal voorbeelden van veel voorkomende bedingen in o.m. aankoop- en verkoopcontracten (met inbegrip van distributieovereenkomsten) en lichten zij toe hoe men deze bedingen zoveel als mogelijk in lijn kan brengen met de regelgeving. 

Er wordt voldoende tijd voorzien om uw vragen, die u tijdens het webinar kan stellen, te beantwoorden.  

Praktisch

Deelname – Dit on-demand webinar staat online van 9 november tot en met 31 januari. 

Punten – Dit webinar werd door de OVB en het IBJ erkend voor 2 punten. 

Boeken in de kijker – Bij deelname aan dit webinar zijn enkele boeken uit onze bookshop met korting te verkrijgen:

- De contrast competition codex - Belgisch mededingingsrecht 2021 - winkelprijs 50 euro incl. verzendkost, excl. btw - bieden we aan met een korting van 15 procent.

- Op het boek Distributieovereenkomstenvan Frank Wijckmans en Filip Tuytschaever krijgt u 50 procent korting.

Om van deze voordelen te kunnen genieten, geeft u de kortingscode ‘OB2B’ in.

Het boek ‘Oneerlijke handelspraktijken en bedingen in contracten tussen ondernemingen (B2B-relaties)' van spreker Sofie De Pourcq kunt u verkrijgen via uitgeverij Intersentia. U mailt hiervoor naar mail@intersentia.be, met vermelding van facturatie en leveringsadres.

* zolang de voorraad strekt

Close