Distributie anno 2023

Veelgestelde vragen & antwoorden in verband met distributie

Datum
1 juni 2023
Punten
3 IBJ/OVB punten in aanvraag
Doelpubliek
Bedrijfsjuristen / Advocaten

Ondernemingen worden momenteel geconfronteerd met tal van ontwikkelingen, zowel op economisch als op juridisch vlak. Naast materiaaltekorten en allerhande prijsstijgingen, is er ook diverse nieuwe regelgeving waarmee ondernemingen rekening moeten houden. Het verbintenissenrecht en de mededingingsrechtelijke regels die van toepassing zijn op distributieovereenkomsten zijn bijvoorbeeld recent gewijzigd.

Tijdens het seminarie zullen de sprekers ingaan op veelgestelde vragen in verband met distributie. Ze zullen onder meer toelichten welke clausules ondernemingen in hun distributieovereenkomsten kunnen opnemen in het licht van het nieuwe verbintenissenrecht. Ook de uitwisseling van data en persoonsgegevens, het opleggen van een online marktplaatsenverbod en de uitwisseling van informatie tussen een leverancier en zijn distributeurs komen aan bod.

Volgende sprekers zullen u doorheen de verschillende bovenvermelde onderwerpen in verband met distributie loodsen:

Close