Voorlopige maatregelen door de Belgische Mededingingsautoriteit: stand van zaken na 5 jaar prima facie-vaststellingen onder Boek IV van het Wetboek economisch recht

Title: Voorlopige maatregelen door de Belgische Mededingingsautoriteit: stand van zaken na 5 jaar prima facie-vaststellingen onder Boek IV van het Wetboek economisch recht
Editors/authors: Thomas De Meese (Crowell & Moring), Emmelie Wijckmans (contrast)
Publisher: Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht 2018/8
Date of publication: October 2018
Article on page(s): p. 799 – 817
Price: Free download
Other Articles