contrast ruler #11

Title: contrast ruler #11
Description: Each year, the contrast ruler highlights an article of law. Didn’t get your ruler yet? Order one now and we will send it to you! If you send us a picture with your contrast ruler wherever you are for your studies, away with Erasmus or at your new university campus, then you might win a contrast goodie bag!

The contrast ruler article 2020 - Art. VI.91/3 WER

Art. VI.91/3 WER Elk beding van een overeenkomst gesloten tussen ondernemingen dat, alleen of in samenhang met één of meer andere bedingen, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen, is onrechtmatig.

Close