Tweedelijnsprijsdiscriminatie door een verticaal geïntegreerde onderneming (of toch niet)?

Editors/authors: Herlinde Burez
Publisher: Jaarboek Marktpraktijken - Intellectuele eigendom / Mededinging
Date of publication: 2012
Article on page(s): p. 1073-1090
Other Articles
Close