Federaties en het mededingingsrecht: een praktische kijk

Title: Federaties en het mededingingsrecht: een praktische kijk
Editors/authors: Frank Wijckmans | Sofie De Keer
Publisher: Federaties van ondernemingen en mededingingsregels, Larcier, Brussel, 2017
Article on page(s): p. 17-44
Price: Free download
Other Articles
Close