De handelsagent in het mededingingsrecht: van vele markten thuis

Editors/authors: Herlinde Burez | Anouk Focquet
Publisher: Jaarboek Marktpraktijken - Intellectuele eigendom / Mededinging
Date of publication: 2014
Article on page(s): p. 1244-1258
Other Articles
Close